U bevindt zich hier: Home > Veiligheid > Veiligheid & Milieu

Veiligheid en Milieu

Veiligheid en milieu zijn prioriteit nummer 1 binnen de organisaties. Bij alles wat er gedaan wordt en bij elke beslissing die wordt genomen wordt meegewogen hoe mens en milieu kan worden beschermd.

Binnen de organisatie is hiervoor een veiligheidsbeheerssysteem opgezet conform BRZO/Seveso richtlijn. Iedere medewerker dient er voor te zorgen dat onze werkzaamheden voldoen aan de eisen uit wet- en regelgeving en klantspecifieke aanvullende eisen.

Ons doel is oorzaken van letsel en ongevallen geheel weg te nemen, schadelijke gevolgen voor mileu en gezondheid te voorkomen en afval en uitstoot tot het minimum te beperken. Deze verantwoordelijkheidwordt jaarlijks extern getoetst.